Sunday, December 28, 2008

Christmas at Hanuman House

And that was that. Dinner was as bad as usual. Christmas was over. And, like all other Christmases at Hanuman House, it had turned out to be only a series of anticipations. 

-V.S. Naipaul: A House for Mr Biswas p.215

Saturday, December 20, 2008

pleasure in possession and anticipation rather than fulfilment

Presents were compared, and when it was established that there was no cause for jealousy, the children ate their apples, blew up balloons, and raised feeble chirruping with tin whistles. Many whistles were soon silenced by spittle or some fundamental mechanical defect, and most of the boys burst their balloons before going downstairs to kiss Mrs Tulsi. Those boys who were to grow up into detestable men gave a single toot on their whistles, nibbled at their apples and blew up their balloons hardly at all, in this resembling the girls, who already showed their pleasure  in possession and anticipation rather than fulfilment. 

-V.S. Naipaul: A House for Mr Biswas

Monday, December 08, 2008

gender-based generalizations wrong despite the fact that they are statistically relevant.

It is not that gender-based generalizations are condemned because they are spurious and therefore only when they are spurious. Rather, in order to compensate for the observed tendencies to overuse gender-based generalizations, we treat the use of gender-based generalizations as wrong even when those generalizations are statistically relevant and thus despite the fact that they are statistically relevant.

-Frederick Schauer: Profiles, Probabilities and Stereotypes p.152

Always tired, always restless

The future he feared was upon him. He was falling into the void , and that terror, known only in dreams, was with him as he lay awake at nights, ---. The relief that morning brought steadily diminished. Food and tobacco were tasteless. He was always tired, and always restless. 

-A House for Mr Biswas p.227

Sunday, December 07, 2008

Differences between conservatism and liberalism lie in the definition of "deserve"

I think we have to define "deserve" relative to social consensus--a person deserves something if we aren't outraged when they get it for one reason or another. (Most people define this based on the consensus of a subset of society--people who share certain values, for instance.) Differences in the concept of "deserve" are one of the fundamental differences (if not the primary difference) between conservatism and liberalism.

-Commenter pdf23fs on Overcoming Bias post Policy Debates Should Not Appear One-Sided

Saturday, December 06, 2008

Miehiä kiinnostaa työ, josta saa isoa palkkaa, naisia työ, joka on mielekästä. Naiset kannattavat samapalkkaisuutta.

Kuten aikaisemman linkin takaa löytyi, Michiganin yliopiston Mark J. Perryn mukaan 82% Yhdysvalloista kadonneista työpaikoista oli miesten työpaikkoja, ja vain 18% naisten. Tämä on merkillisen erikoinen jakauma, mutta toki kertoo vain siitä, kuinka eriytyneitä alat ovat. Uskoisin tämän johtuvan siitä, että rakennus- ja tehdastyö ovat niin miesvaltaisia. Samoin miesvaltaiset myyntialat saattavat olla riskiherkempiä. 

Miesten työpaikat ovat enemmän teknisiä, naiset keskittyvät empaattisiin aloihin. Tekniset alat ovat alttiimpia sille, että uudet menetelmät ja tekniikan kehitys korvaa työvoiman. Miesten työpaikoista kilpailevat myös ulkomaalaiset. Valmistaminen voidaan siirtää halvemman työvoiman perässä ulkomaille ja rakennuksille voi tuoda kielitaidotonta työvoimaa ulkomailta. Naisten työpaikkoja jotka perustuvat enemmän vuorovaikutukseen on vaikeampaa korvata koneilla tai ulkomaalaisilla. 

Miesalojen korkeammat palkat johtuvat osittain siitä, että ammattiliitot ovat menneisyydessä onnistuneet saamaan työntekijöille osan teknisen kehityksen tuomasta valtavasta tuottavuuden kasvusta. Naisaloilla vastaavaa tuottavuuden kasvua ei ole tapahtunut. Mutta ammattiliittojen heikennyttyä vapaamman kaupan myötä ja koneiden sekä muun pääoman kasvattaessa verrannollista arvoaan ihmistyöhön nähden, ovat miesalat alttiita irtisanomisille. 

Suomessakin irtisanomiset kohdistunevat nimenomaan miesvoittoisiin tehdastöihin. Tulevaisuudessa ei ole tehdastyöntekijöitä, vaan työturvallisuus on kohtaamisaloilla kuten palvelualoilla ja myynnissä. Irtisanotut tehdastyömiehet pitää kouluttaa lähi- ja sairaanhoitajiksi, jos pelätään pyllynpyyhkijöiden loppuvan. Palkkatasa-arvoakin saatetaan lähestyä, kun tehdastyössä aiemmin työskennelleet uudelleenkoulutetut miehet saavat samanikäisiä, mutta kokeneempia naisia vähemmän palkkaa uudesta hoivatyöstään. 

Talouskasvu on yhä harvempien käsissä, ja monet tehtävät korvataan koneilla. Ei tarvita seppiä. Sen sijaan, että työttömäksi jääneitä pidettäisiin sosiaaliturvalla elossa, pitäisi transaktio kuluja pienentää ja työllistää pienen taloudellisen arvon omaavat ihmiset palvelemaan niitä, jotka pystyvät suunnittelemaan ja hoitamaan monimutkaisia teknisiä prosesseja joilla kaikki nykyään valmistetaan ja asiat hoidetaan. 

Eliezer Yudkowski kirjoittaa: There are a dozen things I would pay someone else to do for me - if I wasn't paying taxes on the transaction, and if I could trust a stranger as much as I trust myself (both in terms of their honesty and acceptable quality of output). Heck, I'd as soon have some formerly unemployed person walk in and spoon food into my mouth while I kept typing at the computer - if there were no transaction costs, and I trusted them. 

Ruuan lusikoiminen hypertuotteliaan ihmisen suuhun voi olla paljon tuottavampaa työtä, kuin moni näperrys mihin ihmisiä paremman puutteessa työllistetään. Jos kukaan muu ei pystyisi sitä tekemään, niin kannattaisiko minunkin hylätä opiskelut ja keskittyä lusikoimaan ruokaa Yudkowskin suuhun, että hän ehtisi työstää merkityksellisempiä ajatustuotteita, joilla on enemmän arvoa, kuin mitä ehtisin muuten ajallani saavuttaa. 

Ainakin oman nettikirjoitteluni sijasta, minun kannattaisi ulkoistaa kirjoittaminen Yudkowskille, ja maksaa tästä ruuan lusikoimisella. Friday, December 05, 2008

Nettipelejä

Typeracer. Kirjoita kilpaa internetkilpailijoiden kanssa. via Neatorama

Asobrain: Pelaile suosikkilautapelejä Carcassonne (Toulouse) tai Catanin Uudisasukkaat (Xplorers) ilmaiseksi netissä. Graafiset toteutukset on kivat ja ympärivuorokauden löytyy peliseuraa ympäri maapalloa. 

Ilmaiseksi tietenkin

Linkkejä palkkatasa-arvosta

En jaksa kirjoittaa kummempia, niin linkittelen.

Väitteitä palkkatasa-arvosta:
Lasilattia. Yhdysvalloissa taantuma iskee miehiin naisia lujempaa. 2008 The male recession? Gender job gaps.

Henry linkittää artikkeleita lesbojen ja homojen palkkatasosta. Niiden perusteella lesbot tienaavat heteronaisia huomattavasti enemmän. Kommenteissa Homo esittää hyviä näkökohtia. 

Oikeastaan en pitäisi näitä erityisen mielenkiintoisena, mittailla sukupuolten ja suuntautumisten palkka ja työsuhde-eroja. Tämä on vain muistutuksena, että sukupuolen ja monen muunkin muuttujan välillä on monenlaisia vaihteluja keskimääräisissä palkoissa. Ja niihin on monia monisyisiä selityksiä. Se, että naiset suosivat julkisia aloja, pienentää heidän palkkaansa, mutta vähentää heidän irtisanomisriskiänsä. Jos tuomitsee sen, että miehet saavat keskimäärin parempaa palkkaa kuin naiset, niin lesbojen parempi palkkakin pitää tuomita. Lesbojen parempi palkka tuskin johtuu siitä, että heitä suosittaisiin patriarkaatin, hyvävelikerhon ja yhteiskunnan asenteiden kautta. 

Tuesday, December 02, 2008

ei mitään asiaa 1#

Nuuskamuikkusen seikkailut in engrish