Wednesday, October 08, 2008

Kirjoitan tutkielmaa.

ensin kerron mitä aion kertoa, sitten kerron sen, ja lopuksi kerron
mitä olen kertonut.

Ensiksi aion kertoa mitä katekoliamiinerginen polymorfinen
ventrikulaarinen takykardia taRkoittaa. luulen sen tietäväni, mutta
kun yirtän kirjoittaa niin tarkka muotoilu tai hyvä määritelmä karkaa.

kyse on sairaudesta jossa katekoliamiinerginen stimulus aiheuttaa
rakenteellisesti normaalissa sydämessä rytmihäiriöitä. Selitän, että
katekoliamiinerginen tarkoittaa adrenergista eli yleensä sympaattista
stimulusta. Kerron miten se vaikuttaa sydänsoluiohin lisäämällä
cAMP:ta ja sitä kautta PKA:n aktiivisuutta.

CPVT on perinnöllinen tauti. Sen aiheuttavia on löydetty sekä
ryanodi-reseptorin että kalsekvestreenia koodaavissa geeneissä.

taipumus polymorfiseen ventrikulaariseen takykardiaan liittyy
sytosolin kalsiumpitoisuuteen ja erityisesti kalsiumin epänormaaliin
vapautumiseen sytosoliin sarkoplasmakalvostosta. RyR2 ja calsequestrin
säätelevät tätä.

sitten tulen kertomaan millainen kanavaproteiini RyR2 on, mitä se
painaa, että se on tetrameeri. Sitten syvennän niihin teorioihin joita
on mutaatioiden vaikutuksesta kalsiumin vuotoon.

No comments: