Sunday, March 07, 2010

Demarinuorten puheenjohtaja H Valimaki vastustaa avoimuutta paatoksenteossa

Demarinuorten puheenjohtaja Heta Valimaki arvostelee Rosa Merilaisen uuden kirjan Valtio. En ole lukenut Merilaisen kirjaa.

Arvostelussa on kappale>

Sen sijaan en pida jvrkevana ajatusta eduskunnan valiokuntien kokouksen muuttamisesta julkisiksi. Julkiset valiokuntakeskustelut korostaisivvat poliitikkojen patemisen tarvetta, asioihin paneutumisen kustannuksella


Mina uskon taten>
Jos valiokuntakeskustelut olisivat julkisia, niita lukisi paaasiassa toimittajat, jotka etsisivat epasuosittuja lausumia. Ne voisivat tehda keskusteluista varovaisempia. Julkisuus muuttaisi kannusteita, mutta minulle ei ole selvaa etta huonompaan suuntaan. Valimaki pelkaa patemista, eli ilmeisesti sita, etta poliitikot kosiskelisivat kansansuosiota. Mutta Valimaki on demokraatti. Eiko paatosten pitaisi nimenomaan tulla kansan mielipiteen mukaan. Julkisuus lisaa vastuunottamista sanoistaan. Sita voidaan ehka pelata, jos valiokunnat taytetaan ihmisilla jotka ovat puoluejohdon ohjattavissa tai hyvavelikerhojen asiantoimittajia. Mutta en usko, etta poliittisen paatoksenteon julkisuus olisi mitenkaan pahasta.

Demari Valimaki pelkaa kansan tyhmyytta, etta se tekee vaarat paatokset, jos saa tietaa totuuden. Voihan se olla aiheellinen pelko, mutta toivoisin, etta Valimaki kertoisi mielipiteestaan enemman. Miksi siis paatoksenteon avoimuus onkaan pahasta_

2 comments:

Kari/iskä/vaari said...

Tiedon salaaminen ja sitä lievempi ei-julkisuus ovat ehdottomasti vallankäyttöä. Siksi monet poliittiset toimijat pelkäävät asioiden ja kokousten julkisuuden lisääntymistä.

Paavo said...

Niin huolestuttava mielipide demarinuorten puheenjohtajalta. Nuoret kun varsin ovat yleensä avoimuuden puolella. Mutta ehkäpä sitä valikoituu ammattipoliitikkoja. 

Tässäkin kuin muussakin olen läpinäkyvän yhteiskunnan kannalla. Ehkä se palauttaa samanlaista normien noudattamista ja kunnollisuutta, kuin se ennenaikojen ahdistava kyläkulttuuri jossa kaikki tunsivat toisensa. Ennen kaupungissa sai olla anonyymi, mutta facebookissa toimet on taas seurattavissa ja nähtävissä.